Astrakangaranti

Blir du mot förmodan inte nöjd med den kurs du deltar i erbjuds du, efter överenskommelse, att delta i en motsvarande kurs utan extra kostnad. Kontakta oss för mer information 08-54 54 23 00 eller 031-709 12 30.