Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Kursnummer: A6301

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 150 kronor (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Kursmål

Efter kursen Affärsutveckling - från strategi till verklighet ...

  • behärskar du ett antal tekniker för att åstadkomma ett spårbart sammanhang; från affärsvision och målformulering, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning, införande och utvärdering av verksamhetsstödjande system

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

  • arbetar med utveckling av nya eller förändrade affärer och verksamheter
  • är till exempel linjechef, affärsutvecklare, projektledare eller verksamhetsledare
  • driver eller stödjer utvecklings-och förändringsarbete

Störst utbyte av kursen får du som även kombinerar med vår kurs Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden.

Kursbeskrivning

Företag och organisationer har idag ökade krav att förbättra och anpassa sin verksamhet utan att tappa tempo, kunder eller verksamhetsfokus. Detta kräver en plan och en karta; kunskap att beskriva verksamheten ur alla relevanta perspektiv, på ett sätt som hänger samman och är användbart.

Den här kursen är unik i det att den spänner över ett flertal verksamhetsområden som du får länkas samman till ett helhetsperspektiv.

Kursen är väl förankrad i modern managementforskning.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av det material som gås igenom under kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

Introduktion

Utvecklingsperspektiv
Integrerad affärsutveckling
Vägen från strategi till verklighet
Affärs- och verksamhetsarkitektur

Utformning av strategi

Identifiera och värdera förbättringsmöjligheter
Vision, affärsidé, affärsplan
Förbättringsmål och strategi, strategisynkronisering
(affär, kanal, varumärke, IS/IT etc.)

Utformning av verksamheter

Utformning av verksamhetens mål
Kunder, leverantörer, kanaler, konkurrenter och komplementärer
Verksamhetsmodeller
(roller, kompetenser, organisationer, information, IT. etc)

Utformning av införandeplaner

Nuläge – framtidsläge
Mål, delmål, aktiviteter, taktik
Kommunikation
Användning av nyckeltal
Specifikation av nödvändiga resurser

Införande av verksamheten

Leda förändringsarbete
Fallgropar och hur man undviker dem

Utvärdering och modifikation

Resultat, aktiviteter och verktyg
Mätning av nyckelvariabler
Jämförelse av mätdata med måldata
Avvikelseanalys
Modifikationsplanering

Avslutning

Sammanfattning
Fällor och möjligheter
Hur skapas faktisk kundnytta?
Lästips  

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

  • Stockholm
  • 2014-11-17 – 2014-11-19 boka
  • 2015-01-26 – 2015-01-28 boka