Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Affärsutveckling - från strategi till verklighet

Kursnummer: A6301

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 150 kronor (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Kursmål

Efter kursen Affärsutveckling - från strategi till verklighet kan du...

 • Omsätta affärsvisionen till målformuleringar och på så vis skapa möjligheter för styrning.
 • Sammankoppla de olika delarna av verksamheten för att möjliggöra kravställning, införa och utvärdera verksamhetsstödjande system.
 • Utveckla affären strategiskt; hur vi arbetar med vårt erbjudande, till positionering och konkurrensanalys.
 • Med hjälp av business model canvas kunna skapa en enkel överblick över hela affärsmodellen. Intäkter, kostnader, kunderbjudande, kundrelationer, distributionskanaler, nyckelaktiviteter, resurser och nyckelpartners. 
 • Använda Business Model Canvas som stöd för agil affärsutveckling
   

Affärsutveckling – Från Strategi till verklighet

Företag och organisationer har idag ökade krav att förbättra och anpassa sin verksamhet utan att tappa tempo, kunder eller verksamhetsfokus. Detta kräver en plan och en karta; kunskap att beskriva verksamheten ur alla relevanta perspektiv, på ett sätt som hänger samman och är användbart.

Vår utbildning i Affärsutveckling handlar om att sammankoppla de olika delarna av verksamheten och därmed få samspel i utvecklingsfrågor. För att snabbare kunna nå ut till marknaden med en produkt eller att vi fångar de viktigaste kraven för att utveckla system.

Som främsta utvecklingsredskap använder vi visionen som stöd för att styra mot relevanta affärsmål.
Under utbildningen arbetar vi också med affären; vårt erbjudande, hur vi positionerar oss och analyserar konkurrenter.


Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • arbetar med utveckling av nya eller förändrade affärer och verksamheter
 • är till exempel chef, affärsutvecklare, projektledare eller verksamhetsledare
 • driver eller stödjer utvecklings-och förändringsarbete

Kursinnehåll

Kursintroduktion, kursmål
Från strategi till verklighet
vad krävs för att nå målet? (success)

Förstå förändringsdrivare
förändringsdrivare ur företags- och samhällsperspektiv

the Business Model Canvas (bmc)
sambanden mellan affärsidé, vision, affärsmodell och strategi
tillämpning av bmc - exempel

Kartlägga nuläge
Verksamhetens värdekedja, aktörskedjan, målgrupper, ebjudande, konkurrenter 
Astrakanmetodens resurslagerteknik

Analysera förutsättningarna för förändring
SWOT-analys,Scenarioanalys
kostnadsanakys i processer: ABC-kalkyl, nytovärdering, PENG

Värdeerbjudande till kunder
karaktärisering/differentiering av kunder
upplevelsetyper, the buyer utility map

Beskriva förbättrade verksamheter
Zachman Enterprise Architecture Framework 
Astrakans verksamhetsperspektiv
styrning av mervärdesskapande
kravställning via processer, process & systemfunktionalitet

Ta fram förändringsstrategi - vad är viktigt?
The Enterprise Development Lifecycle Model 

Införa och genomföra förändring
Olika sätt att se på förändring, förhållningssätt och förutsättningar
Åtta steg för att skapa förändrin & löpande koordinering

Utvärdera, planera för nästa steg
Utvärdera och vidareutveckla, balanced scorecard, KPI:er
Upprätthålla: TQM, scenarier, benchmarking, komptenegrupper, etc.

Avslutning med sammanfattning
Fällor och möjligheter, Hur skapas faktisk kundnytta?
Lästips 

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2015-10-19 – 2015-10-21 boka