Högre kurs i modelleringsledning - Med Astrakanmetoden

Högre kurs i modelleringsledning - Med Astrakanmetoden

Kursnummer: A301

Antal dagar: 4

Kursavgift: 31 500 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Företagsintern kurs
OBS! Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Vi berättar gärna mer.
Ring oss på telefon 08 54 54 23 00 för information, eller skicka epost till utbildning@astrakan.se

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Vi planerar att åter schemalägg kursen. Anmäl gärna ditt intresse till utbildning@astrakan.se. Meddela gärna eventuella önskemål rörande innehåll, längd (3 eller 4 dagar), etc.

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (7)

Kursmål
Efter kursen ...

 • behärskar du modelleringsteknik som instrument i verksamhetsutveckling och kravställning på resurser 
 • kan du planera och leda modelleringsuppdrag med förberedelser, seminarier och dokumentation
 • kan du framgångsrikt leda en gruppdynamisk modelleringsprocess och hantera både typiska och besvärliga situationer
 • kan du tillämpa de vanliga greppen för att "landa på fötterna i okänd terräng"
 • kan du delta aktivt i insäljning av uppdrag, med presentationer mm.

Högre kurs i modelleringsledning är flaggskeppet i Astrakans kursutbud

Kursen riktar sig till dig som varit med ett tag och vill träna med likasinnade, under ledning av Sveriges främsta experter inom området. Kursen handlar om modelleringens bedrivande. Om konsten att leda en grupp människor för att åstadkomma ett resultat som är kvalitetssäkrat, förankrat, begripligt, användbart för andra än de som deltog, utan att de som deltog är med och förklarar. Ett resultat som åstadkommits trots deltagarnas olika bakgrund, olika sätt att uttrycka sig, olika utbildning, privata konflikter och dolda politiska agendor.

Att leda modelleringar är svårt och kräver ofta hantering av individer och organisationer som styrs mer av revir, makt och politik än av logik. Att leda modellering är å andra sidan en spännande blandning av psykologi, modellteori, beteendevetenskap, lingvistik, presentationsteknik, retorik och vanligt bondförnuft. Kursen leds därför av några av Sveriges främsta experter på området. Deras mål är att lyfta dig, som redan är erfaren och duktig, ännu högre. För att få rätt nivå på kursen, krävs deltagare med gedigna förkunskaper - därför genomgår du ett litet test innan du antas. Kursen leder till certifiering i modelleringsledning. Välkommen till en utbildningsresa du aldrig kommer att glömma!

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • har erfarenheter av arbete med grafiska modeller, typ process-,  begrepps-, och/eller målmodeller, etc
 • har också upplevt svårigheterna när känslor, låsningar, kommunikationsmissar och dolda agendor sätter käppar i hjulet
 • ser möjligheter i en egen utveckling som du vill ta vara på genom att bättre förstå vad det är du håller på med
 • är kanske lite “ensam” i din roll på arbetsplatsen och skulle därför sätta värde på att träna intensivt några dagar ihop med likasinnade och ta till dig deras erfarenheter
 • arbetar sannolikt som affärs-/verksamhetsutvecklare, beställare/kravställare mot IT, kompetensförsörjning, m.m

Certifiering

Utöver att du får ett gediget kursmaterial, blir du certifierad som modelleringsledare.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår två kurspärmar bestående av de bilder som visas under kursen, underlag för övningar samt fördjupande material i processmodellering.

BONUS: Planscher - nyttoeffekter, teori och praktik

Du får med dig ett antal pedagogiska planscher att använda i din egen verksamhet för utbildning av deltagare i, samt insäljning till beställare av modelleringar.

Kursinnehåll

Verksamhetsmodelleringens idé- och kunskapsbakgrund

Astrakans verksamhetsmodellering och  verksamhetsmodeller
Fruktbara synsätt på modellering
Modelleringsledarens arena
Modelleringsledarens grundbegrepp
Modellarkitektur
Modellering som kvalitativ metod
Positivism vs hermeneutik
Att vara modelleringsledare: Kunskaper och förmågor

Verksamhetsmodelleringens teknik och uttrycksformer

Vad vill vi uttrycka i/genom en modell?
Det grafiska språket som uttrycksform
De drivande analysfrågorna och några vanliga tekniker för att besvara dem

Modellkvalitet

Processtänkandet
Processkontroll
Modelldiagnos
Korskontroll
Lingvistisk kontroll

Lagarbete och gruppledning i verksamhetsmodellering

Gruppdynamik för modelleringsledare
Vanliga gruppsituationer du kommer att hamna i
Typer du kommer att möta
Ledarstilar du kan praktisera och roller du kan spela
Hanteringsråd, tips och knep i översikt

Att organisera modelleringsarbetet för nyttoeffekter

När och var är det läge för modellering?
Planering för nyttoeffekter
Upplägg av modellering: Standardmallar, situationsanpassning, körscheman
Praktiska modelleringsmaterial
Dokumentation: Principer och verktyg
Definitionsblanketter

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation