Målanalys och verksamhetsstyrning med Astrakanmetoden

Målanalys och verksamhetsstyrning med Astrakanmetoden

Kursnummer: A6401

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 350 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (6)

Kursmål

Efter kursens teoripass och praktiska övningar har du ...

  • förmåga att själv ta fram målmodeller och identifiera de olika målens mätetal och ägare samt koppling till aktiviteter 
  • god förståelse för vad målanalys med modellering är, hur det går till och i vilka situationer det är lämpligt
  • god förståelse för kopplingen mellan strategi, mål, processer och förändringsarbete i en verksamhet
  • fått med dig några effektiva verktyg för att identifiera mål i verksamheten samt ett arbetssätt som gör det möjligt för medarbetarna att bli involverade och engagerade

Kursbeskrivning

Organisationer lever i ständig förändring där krav och förväntningar från marknad, kunder och medarbetare ställs allt högre. Det gäller att vara tydlig och klar över vad man vill och vart man är på väg. Vad vill vi med vår verksamhet? Vilka mål har vi, förutom rent ekonomiska, för vår verksamhet eller för vår del av verksamheten?  Har vi samma mål eller drar vi åt olika håll?

Enorm energi och kreativitet kan frigöras när alla medarbetare är engagerade och arbetar mot samma mål och vision, men idag räcker det inte med allmänt formulerade visioner och mål. Målen måste kunna mätas och följas upp tillräckligt enkelt, vara relevanta och inte vara för många.

Kursen går igenom var och när i en verksamhet som målanalys med modellering är ett effektivt hjälpmedel.  Där ser vi vad som föregår målformuleringen i form av inriktning för verksamheten (strategi), hur målformuleringen samverkar med andra verksamhetsperspektiv samt slutligen hur ett lyckosamt genomförande kan ske.

Du kommer att få ta del av och diskutera praktiska erfarenheter från genomförda målanalyser - tips och fallgropar. Vi genomför flera praktiska övningar i målmodellering.

Målgrupp & Förkunskaper

Du har troligen erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete, till exempel som förändringsledare, projektledare, chef eller representant i ledningsgrupp.
Våra tidigare kursdeltagare har titlar som controller, managementkonsult, projektledare, projektcontroller, kommunikationschef, IT-strateg, gruppchef, försäljningschef, med flera.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

Introduktion

Vad är ett mål? Vad karakteriserar bra mål? 
Skillnad mål - vision. Mål, delmål, orsak, verkan
Olika exempel på nedbrutna mål. Mätning

Målanalys med modellering

Grafisk modellering
Olika anledningar till att göra målanalys
Vad är målmodellering/målanalys?
Målanalysens begrepp, Problem och möjligheter
Identifiera åtgärder/aktiviteter 
Genomföra målmodellering – relation till andra analyser

Etablera måldefinitioner

Mål och beteende
Uppföljning av mål - feedback
Kriterier för feedback / Hinder för feedback
Målsättning för projekt,  processer och funktioner

Tillämpningsområden

Strategiprocessen, Hur sker styrning av verksamheter?
Olika strategimodeller, Vad i strategin stöder målformuleringen?
Identifiera drivkrafter och framgångsfaktorer som underlag för att styra verksamheten
Mål och organisation, Prioritering mellan mål
Hantering av målkonflikter, Olika typer av mål beroende på verksamhet / perspektiv

Målstyrning och implementering

Framgångsfaktorer för införande av målstyrning
Införande i projektform, Lärande organisation

Metoder och verktyg

Några exempel på behandlade metoder;
Processanalys med modellering, Målanalys med modellering, Balanced Scorecard/styrkort, Peng, Dupontdiagram, ISO-standarder, Kvalitetsmätningsmetoder

Krav på verktyg

Exempel på verktyg

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation