Strategisk planering och verksamhetsledning

Strategisk planering och verksamhetsledning

Kursnummer: A1621

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 750 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (4)

Efter Astrakans utbildning Strategisk planering och verksamhetsledning...

 • Ta ansvar för arbetet med att utveckla verksamheten och har förstått vilka förutsättningar som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar och effekthemtagning.
 • Förbereda och leda workshops och verksamhetsmodelleringar. För att effektivt kunna inhämta kompetens från olika delar av verksamheten och skapa en helhetsbild. 
 • Hantera alla faser i verksamhetsutveckling, från beslut och planering till etablering och effekthemtagning.

Strategisk planering är vägen till effekthemtagning

När vi fattat beslut om en verksamhetsutvecklingsinsats är nästa steg den strategiska planeringen. Att se till att vi har rätt resurser för att kunna genomföra utvecklingsarbetet, men också att vi kan hämta hem den önskade effekten.
– Att vi gör det som krävs för att få ut det värde vi förväntar oss.

Astrakanmetoden för att leda verksamheter i förändring

För att genomföra stora förändringar och åstadkomma bestående förbättringar behöver vi förstå hur olika delar av verksamheten samverkar. Under utbildningen får du därför tillämpa Astrakanmetodens fyra analysperspektiv:

Målperspektivet som används för att analysera och beskriva det vi eftersträvar. På detta sätt uppnår vi mätbarhet och kan kontrollera att vi hela tiden är på rätt väg.

Resursperspektivet som används för att analysera och beskriva det som verksamheten hanterar. Har vi det som krävs för att nå resultat; detta kan handla om allt från personaltillgång och kompetens till information och IT-stöd.

Processperspektivet som beskriver det arbete som utförs. Ger oss en karta över hur vi skapar värde i verksamheten och de beteenden som vi vill stötta eller förändra.

Regelperspektivet som används för att beskriva de regler som styr verksamheten. Kan vara policyer, lagar, avtal eller kvalitetskrav.

Workshopformatet – hämta in kunskap och skapa samverkan

För att kunna göra genomföra en bra verksamhetsanalys behöver vi sammanföra kompetenser från olika nivåer, områden och roller i verksamheten. En återkommande utmaning i verksamhetsutveckling är att problem kan ha flera orsaker som i sin tur kräver insatser från olika områden av verksamheten. Här är arbetet i grupp till stor hjälp, då detta är kritiskt för att hämta in kunskap, ställa krav och förtydliga nyttan med förändringsarbete.
– Vi lägger därför mycket vikt vid workshopformatet och de verksamhetsmodelleringar som inramar utbildningen. 

Vem ska gå vår utbildning i strategisk planering och verksamhetsledning?

Du ansvarar för eller är involverad i den strategiska planeringen. Alltså; det är åtminstone delvis ditt jobb att se till att det finns förutsättningar att lyckas med utvecklingsarbetet i verksamheten.
Du ser möjlighet till förbättring när det gäller effekthemtagning och samverkan. Du får mycket av ditt arbete utfört under möten och vill kunna genomföra kvalitativa verksamhetsmodelleringar.

De som går utbildningen titulerar sig vanligtvis projektledare, verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare eller förändringsledare.

Kursinnehåll

Verksamhetsutveckling

 • Utvecklingscykel
 • Nyckelområden

Planera verksamhetsmodellering

 • Uppgiftsdialog
 • Ramar, resultat och förväntningar
 • Roller och ansvar
 • Resurser, tid
 • Vilka frågor i vilken ordning
 • Förankring av resultat och delresultat
 • Dokumentation

Genomföra modelleringsworkshop

 • Praktiska förberedelser, lokal, material, förberedelsematerial och uppgifter
 • Upplägg av modellering: Standardmallar, situationsanpassning, körscheman
 • Roller och ansvar
 • Val av modelltyper, växla mellan modelltyper
 • Modelleringscykeln: Kreativitet, strukturering, granskning, förbättringsförslag
 • Kvalitetssäkring
 • Dokumentation
 • Praktiska modelleringsmaterial 

Modelleringsledarrollen

 • Att vara modelleringsledare: Kunskaper och förmågor
 • De drivande analysfrågorna och några vanliga tekniker för att besvara dem
 • Gruppdynamik för modelleringsledare
 • Vanliga gruppsituationer du kommer att hamna i
 • Typer du kommer att möta
 • Ledarstilar du kan praktisera och roller du kan spela
 • Hanteringsråd, tips och knep i översikt

Framgångsfaktorer för verksamhetsutveckling

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2016-03-09 – 2016-03-11 boka
 • 2016-05-23 – 2016-05-25 boka