Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

Kursnummer: A1601

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 750 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (8)

Mål

Efter utbildningen Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden ...

  • Kan du genomföra processkartläggningar och ta fram tydliga före- och efterbilder. Dessa hjälper er att utvärdera förbättringar av arbetssätt och andra förändringar i verksamheten utifrån tid, arbete och pengar.
  • Kan du med hjälp av processer göra kopplingen tydlig mellan verksamhetens uppdrag, de mål ni satt, arbetet som utförs och de resurser som krävs för att nå önskat resultat. Alltså; du lär dig tydliggöra ert uppdrag och hur allt arbete bidrar till att skapa värde för era kunder.

Om Verksamhetsutveckling med processer
Om vi ska vara filosofiska; utbildningen handlar om själva meningen med att du går till jobbet varje dag. Om vi ska vara ekonomiska; utbildningar handlar om hur du ska få ut mesta möjliga effekt i verksamheten per investerad krona.

Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta och fatta beslut om effektiviseringar.

Vad du lär dig - ”Genomför förändringar snabbt”
Hos oss får du lära dig att kartlägga verksamhetens processer. Till vardags används detta för att finslipa arbetssätt och effektivisera. De små, men ständiga, förbättringarna.

Men ibland räcker inte de små förbättringarna. Förändringar i omvärlden kan kräva större omställningar. Att kontrollera processerna innebär i sådana här lägen att ni får betydligt bättre förutsättningar för att snabbt kunna genomföra förändringar. Ni vet vilket arbete som utförs idag och hur det måste förändras för att ni ska leva upp till nya krav gällande kvalitet eller produktivitet.

Målet med utbildningen är att du ska behärska grunderna i verksamhetsutveckling och kunna genomföra kvalitativa processkartläggningar. Du ska kunna styra arbetet och skapa förutsättningar för att få en jämnare, högre, kvalitet i tjänster och produkter.

Vem går vår utbildning i verksamhetsutveckling?
Besöker du våra lokaler en vanlig novembertorsdag så möts du av det här; Specialister som brakar loss i försök att hitta nya vägar, bättre strategier och smartare affärsmodeller.
Varje utbildning är starten av en ny förbättringsvåg hos individer, team och organisationer. Våra deltagare arbetar oftast med utvecklingsfrågor men också förvaltning av verksamheten.
Vanligt förekommande yrkestitlar bland deltagarna är Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Arkivarie, Managementkonsult, Affärsutvecklare, Avdelningschef och Förändringsledare.

Kursinnehåll

Bakgrund
Verksamhet och processer
Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
Begreppet process
Processer i tjänsteproducerande verksamhet

Astrakanmetoden

Astrakanmetoden – sammanfattning
Arbetssätt och bärande idéer
Processmodellering
Begreppsmodellering
Målmodellering

Fördjupningsområden
Processnivåer 
Intressent- och behovsanalys 
Resurser i processer
Aktörer/roller i processer 
Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkra processer
Granska och förankra processer 
Mäta processer 
Effektivisera processer

Workshop och dokumentation
Workshop och modellering
Dokumentation inkl olika verktyg

Processorganisation
Ansvarsfördelning – process / linjen

Avslutning

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation