Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden

Kursnummer: A1601

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 750 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (8)

Kursmål

Efter kursen Verksamhetsutveckling med processer* - Astrakanmetoden ...

  • kan du beskriva verksamhetens processer med hjälp av modeller
  • kan du ta fram och kvalitetssäkra processmodeller som är begripliga och användbara för rätt målgrupp och syfte
  • kan du använda processmodeller som instrument för verksamhetsutveckling och kravställning på resurser (kompetens, information, IT-tjänster, etcetera)
  • förstår du hur man långsiktigt ska förvalta och fortlöpande utveckla processer i en verksamhet

Kursbeskrivning

Astrakanmetoden används framgångsrikt i både näringsliv och förvaltning, såväl för verksamhetsutveckling som för att kravställa kritiska resurser som kompetens, IT-stöd etc.

I den här kursen lär vi ut vad processer* egentligen är, tekniker och språk för analys och beskrivning, hur man identifierar processer och värdet/nyttan de skapar.

Ett särdrag för Astrakanmetoden är den enkla kvalitetssäkring du uppnår genom att ställa olika verksamhetsperspektiv mot varandra.

För maximal inlärning varvas teori, praktiska övningar och reflekterande diskussioner.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

  • har erfarenhet av verksamhetsutveckling/förändringsarbete/systemutveckling
  • arbetar antagligen som linjechef, affärs- eller verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvarig, managementkonsult eller med kravställning av IT-stöd


"För mig som verksamhetsansvarig var den här kursen mycket nyttig, både i det egna arbetet och som beställare av olika projekt. Jag fick en tydlig struktur och många bra verktyg som jag genast hade nytta av."
Annika Brändström, VD på Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF

* Processer kallas ibland förädlingskedjor, arbetsflöden, leveranskedjor, aktivitetsflöden...
Andra ord som används synonymt är processmodellering, processanalys och processkartläggning 

Kursinnehåll

Bakgrund
Verksamhet och processer
Förädlingskedjan och förädlingsobjekt
Begreppet process
Processer i tjänsteproducerande verksamhet

Astrakanmetoden

Astrakanmetoden – sammanfattning
Arbetssätt och bärande idéer
Processmodellering
Begreppsmodellering
Målmodellering

Fördjupningsområden
Processnivåer 
Intressent- och behovsanalys 
Resurser i processer
Aktörer/roller i processer 
Processbeskrivningars betydelse för kravställning på informationssystem

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkra processer
Granska och förankra processer 
Mäta processer 
Effektivisera processer

Workshop och dokumentation
Workshop och modellering
Dokumentation inkl olika verktyg

Processorganisation
Ansvarsfördelning – process / linjen

Avslutning

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation