Bild Ledarskap och kommunikation

Ledarskap och kommunikation

Själva kärnan i ledarskapet är att du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra. En fungerande kommunikation är helt avgörande för om du kommer att lyckas!


Endast du själv kan påverka möjligheterna att skapa fungerande och utvecklande relationer och du har såväl frihet som ansvar för hur du kommunicerar och förhåller dig till dig själv och till din omgivning. En grundbult i detta är att förstå sig själv och andra. Genom att bli medveten om beteenden och uttryckssätt hos dig själv och andra kan du börja göra fler medvetna val. De flesta beteenden går att utveckla och förbättra.

MEN - i den komplexa tillvaro som chefer och ledare måste navigera i, räcker det inte med att utveckla sitt eget ledarskap samt utveckla förmågan att leda andra. Det krävs också en förmåga att leda affären eller verksamheten med fokus på att nå utmanande mål.

 

I våra kurser inom Ledarskap och kommunikation har vi fokus på dig som ledare eller kommunikatör, oavsett nivå och bransch. Vi riktar oss till dig som vill bli mer effektiv och framgångsrik i din kommunikation, som vill utvecklas i din ledarroll och som står inför utmanande affärs- och verksamhetsutmaningar.

 

Varmt välkommen att höra av dig!

Områdesansvarig på Astrakan

Pia Andersson
Tel: 08-545 42 302
pia.andersson@astrakan.se

 

Produktansvarig lärare:
Lotta Fogel
070-835 74 95 

 

Astrakans Diplomprogram Kommunikativt ledarskap

Astrakans Diplomprogram Kommunikativt Ledarskap - ett praktiskt orienterat diplomprogram som ger dig många konkreta verktyg för att bli mer effektiv och kraftfull i din kommunikation!

Analysverktyg

I våra kurser använder vi oss av några olika analysverktyg, ibland i fom av en enklare självskattning och ibland av en mer omfattande 360 graders analys. Detta finns beskrivet på respektive kursbeskrivning där analysen ingår. Utöver detta kan vi skräddarsy lösningar kopplat till ett stort antal analyser. Läs mer om vilka analysverktyg vi tillhandahåller.