Bild Ledarskap och kommunikation

Ledarskap och kommunikation

Astrakans Ledarskapsutbildningar vilar på följande principer

Självinsikt: Förståelse för...

  • det sammanhang vi verkar i och hur vi kan påverka det
  • vilka av våra styrkor som kan komma till användning, beroende på situation
  • vilka värderingar som styr i vårt ledarskap och hur dessa förhåller sig till de organisationer vi representerar

Omtanke: Förståelse för...

  • vilka drivkrafter som ligger bakom andras beteenden
  • vad som krävs för att skapa en miljö där alla kan verka till fullo

Sociala färdigheter: Förmåga att...

  • förmedla trovärdiga budskap rörande vision, strategi och värdegrund
  • förena organisationens och medarbetarnas agendor
  • vara lyssnande inför andras behov och öppen för förbättring

Affärsmässighet: Ansvar för att...

  • prioritera med avseende på såväl kort- som långsiktiga mål
  • tydliggöra sambanden mellan uppgifter, mål, agerande och utfall

Utifrån dessa bärande principer har vi utvecklat vårt kursutbud inom ledarskap och kommunikation.

Områdesansvarig på Astrakan

Pia Andersson
Tel: 08-545 42 302
pia.andersson@astrakan.se

 

Produktansvarig lärare:
Lotta Fogel
070-835 74 95 

 

Astrakans Diplomprogram för Ledare och Chefer


Astrakans Ledarskapsprogram ger dig en komplett verktygslåda, tillhörande förmågor och de perspektiv som krävs för att hantera de utmaningar som ledaren möter.

Analysverktyg

I våra kurser använder vi oss av några olika analysverktyg, ibland i fom av en enklare självskattning och ibland av en mer omfattande 360 graders analys. Detta finns beskrivet på respektive kursbeskrivning där analysen ingår. Utöver detta kan vi skräddarsy lösningar kopplat till ett stort antal analyser. Läs mer om vilka analysverktyg vi tillhandahåller.