Coachande ledarskap - leda sig själv och leda andra

Coachande ledarskap

- leda sig själv och leda andra

Kursnummer: A1320

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 650 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (4)

Kursmål

Efter kursen Coachande ledarskap skall du ...

 • kunna använda coachning i ditt medarbetar-, ledar- och chefsskap. För att överföra din kompetens och bidra till att andra uppfyller sin fulla potential.
 • få dina medarbetare att springa fortare på ett hållbart sätt genom att ge dem kontroll över sin tillvaro och ansvar för er gemensamma måluppfyllelse.
 • kunna bidra till ökad motivation med hjälp av utrymme för individers kreativitet och därmed också verksamhetens utveckling
 • kvalitetssäkra det arbete som blir utfört genom förankrade överenskommelser.
 • upprätta personliga handlingsplaner kopplade till företagets målsättning. För din organisation betyder det ett förbättrat utnyttjande av potential, ökad effektivitet och i förlängningen förbättrad lönsamhet.

Kursbeskrivning

Syftet med coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till lösningar i sin vardag.Motivation kommer inifrån; genom att medarbetarna får ägandeskap och är medvetna om sina befogenheter tar de kontrollen över sitt arbete och därmed också ansvar för ert gemensamma resultat. Coachning kan också användas medarbetare emellan för att överföra verksamhetskritisk kompetens och säkerställa att ni har resurser för att driva verksamheten effektivt över lång tid.

I kursen ingår analysen StrengthsFinder. Inför kursstarten kommer du att få göra ett webbaserat förarbete för att få fram dina 5 främsta styrkor (registreringen är på engelska därefter kan man välja att göra förarbetet på svenska). Resultatet knyter vi sedan an till under kursen.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen riktar sig iill dig som är beredd att ta ansvar för din egen utveckling, som vill utveckla ditt ledarskap och som vill bidra till dina medarbetares utveckling.

Kursmaterial

Utöver StrengthsFinder-analysen ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar. Du får även boken "Discover your Strengths" av Marcus Buckingham och Donald O. Clifton vers.1.0.

Kursinnehåll

Coachande ledarskap, på vilket sätt skiljer det sig från annat ledarskap?

 • Coachning som metod – nyttan som ledarskapsverktyg
 • I vilka situationer passar det coachande ledarskapet?
 • Roller och ansvar i det coachande ledarskapet
 • Modeller för att genomföra coachande samtal
 • Att coacha individer
 • Att coacha grupper
 • Aktivt lyssnande
 • Att ge feedback som stödjer utveckling
 • Hur man påverkar medarbetarnas mentala inställning
 • Frågeteknik i det coachande ledarskapet
 • Praktiska övningar och gruppdiskussioner

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation