Effektiv förändringsledning - Metod

Effektiv förändringsledning

- metodik för att skapa bestående förändring

Kursnummer: A2600

Antal dagar: 2

Kursavgift: 15 250 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (6)

Efter kursen Effektiv förändringsledning …

  • har du ett ramverk för att driva och möjliggöra förbättringar.
  • förstår du vilka reaktioner förändring väcker hos de som omfattas av den, samt hur du strategiskt går tillväga med att hantera detta.
  • har du insikt i vilka förutsättningar som gör verksamheter anpassningsbara och mindre känsliga för förändringar.

Effektiv förändringsledning - Vi ger dig ramverket för lyckad förändring

Hos ledande organisationer är förbättring en vana. Genom rörlighet och öppenhet gentemot omvärlden ser man möjligheter och tar tillvara på dem.
– Detta är konkurrenskraft.

För att uppnå en förbättringskultur krävs insikt i hur du hanterar människor, vad som motiverar oss och vad som egentligen driver organisationer till resultat. Förändringsarbete handlar ofta om att man hamnat i ett kritiskt läge – för att komma ikapp behöver man springa fortare än vad man är van vid och anpassa sig efter nya förutsättningar.

Då är det viktigt att få en struktur på plats som ger människor trygghet. Planerade delsegrar som tydliggör framgången och skapar energi för fortsatt arbete. Att förändra beteendet hos människorna i en organisation kräver att man kan skapa en tydlig målbild för alla som omfattas och påvisa att man är på rätt väg.

Förtroende är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet.
– Vi ger dig ramverket för lyckad förändring.

Vem ska gå vår utbildning i förändringsledning?

Du som arbetar med förändring i ledande befattning eller som konsult.

Ladda hem & läs mer
Här kan du ladda hem Change Management White Paper.
På vår blogg berättar vår lärare Kelly om "Fem primära faktorer för att lyckas i sitt förändringsarbete."

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm och underlag för övningar. Du får dessutom med dig ett antal mallar och verktyg för förändringsarbete där du får använda de tekniker som gåtts igenom på kursen.

Utöver detta ingår även boken ”Leading Change” av John P Kotter.

Kursinnehåll

Vad är Förändringsledning?
Att åstadkomma förändring på riktigt
Ett praktikfall från verkligheten
Förändringsförutsättningar - att ”sälja” visionen

Människor och ledarskap
Förändra eller förbättra? - Tio förutsättningar för förändring
Ledarskapsattityder vid strategisk utveckling
Beteendevetenskap, Freud, Maslow och Frankl

Mission/Vision
Krav på förändringskultur och viktiga framgångsfaktorer

Affärsutveckling och förändringsarbete
Förändringens 4 faser
Övningar i förändring och kommunikation
Gruppdiskussioner

Kaizen
En sedelärande historia
Värderingar som riktverk
Traditionella finansiella mått vs Balanced Scorecard

Stöd för ditt förändringsarbete
Som stöd för ditt fortsatta arbete får du med dig 12 ”hemläxor” i förändringsarbete där du kan tillämpa det som gåtts igenom på kursen.
Du får även med dig "Verktygslådan och floskler man behöver känna till”.

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation