Workshopledning - Fördjupning Facilitering

Workshopledning - Fördjupning Facilitering

Kursnummer: A2206

Antal dagar: 3

Kursavgift: 20 250 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Kursmål

Efter kursen Workshopledning - Fördjupning Facilitering…

 • behärskar du de 6 grundkompetenser som krävs för internationellt certifikat enligt International Association of Facilitators (IAF), www.iaf-world.org
 • känner du dig trygg i att ta en framträdande och ledande roll som facilitator / workshopledare
 • behärskar du verktyg för att leda grupper mot beslut och hantera besvärliga situationer
 • har du förståelse för gruppdynamiska processer enl. Susan Wheelans modell IMGD
 • har du fått personlig återkoppling från kursledare så att du kan bygga en fortsatt utvecklingsplan mot att bli en vass facilitator/workshopledare

Kursbeskrivning

Kursen ger dig fördjupad förståelse för rollen som workshopledare/facilitator som även fungerar  internationellt. Den ger dig påfyllning med flera metoder och verktyg så att du kan känna dig trygg att ta en mer framträdande roll. Som kursdeltagare får du upptäcka styrkan hos dig själv och vad just du kan behöva utveckla för att växa som facilitator/workshopledare.

Du får en djupare förståelse för gruppdynamiska processer och hur du kan leda grupper mot beslut och hantera besvärliga situationer.  Du får även påfyllning med kreativa arbetssätt och får prova på grafisk facilitering så att du kan öka engagemanget i dina möten.

För att göra praktiken levande arbetar vi runt ett case där vi jobbar med verksamhetsutveckling för ett företag. Du som deltagare får förbereda och genomföra en workshop som genomförs med metodanvisningar och coachning från läraren. Varje övning avslutas med feedback från deltagarna samt enskild återkoppling från läraren utifrån internationell standard så att du får ett gediget underlag på hur just du kan utvecklas till en topp facilitator/workshopledare.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • har erfarenhet av och kan grunderna facilitering/workshopledning
 • är projektledare, förändringsledare, kommunikationsansvarig, processledare, lean facilitator, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller linjechef vill fördjupa din teoretiska och praktiska kunskap i facilitering och få kännedom om hur du kan utvecklas i din facilitatorroll

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår boken ”Advanced Facilitation Strategies – Tools & Techniques to master difficult situations” av Ingrid Berns. Kursdeltagaren förväntas göra förberedelser  som skickas till deltagarna i god tid innan kursstart.

Kursinnehåll

Sex grundkompetenser enligt IAF (Internation Association of Facilitators)

 • Samspel med kund
 • Planera för grupprocesser
 • Skapa och vidmakthålla delaktighet
 • Leda gruppen mot ett bra resultat
 • Bygga och underhålla professionell kompetens
 • Utforma positiv professionell attityd

Kreativitet
Gruppdynamik
Förberedelse av workshop

Dag 2

Att leda gruppen mot konsensus

Konflikthantering

Lösningsorienterat arbetssätt

Genomförande av workshop 1-3

Dag 3

Genomförande av workshop 4-6

Facilitering i förändringarbete

Grafisk facilitering

Certifiering enligt IAF

Varje deltagare får leda en workshop och får återkoppling från både deltagare samt enskild återkoppling från kurslärare.

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2015-12-02 – 2015-12-04 boka
 • 2016-04-25 – 2016-04-27 boka