Kraftfullt ledarskap genom positiv påverkan

Kraftfullt ledarskap genom positiv påverkan

Kursnummer: A1202

Antal dagar: 3

Kursavgift: 25 700 kr (exklusive moms) obs! Internatkostnad tillkommer

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (3)

Kursmål

Efter kursen har du

 • fått kunskap om hur du idag kommunicerar och påverkar andra samt vad som gör att du producerar / inte producerar de resultat du vill
 • fått träna in en ny förmåga att kommunicera som ger dig kraft och effektivitet i att uppnå nya resultat
 • fått en helt ny förmåga i att lyssna och att positivt påverka andra
 • utvecklat en handlingsplan för att fortsätta din utveckling

Din organisation skall vara beredd på att du kommer att ta nya utmaningar och skapa nya resultat. Du kommer att vara en ovärderlig medarbetare i din organisation som positivt påverkar människor. Du kommer med ditt sätt att kommunicera påskynda beslutsprocesser samt tillföra effektivitet i genomförandeprocesserna.

Träna nya sätt att kommunicera och du kommer att ha nya resultat i livet!

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och nå en ny nivå i livet , för dig som har stora utmaningar, där det krävs något extra av dig, eller för dig som vill kunna producera resultat som idag inte verkar möjliga för dig att uppnå.

Kursen är praktisk med många övningar med återkoppling från de andra i gruppen och kursens handledare. Allt för att du skall få  maximal träning och utveckling. Vi arbetar i små grupper som ger gott om tid för dig och vi använder oss av videofilmning. Under kursen bli du klar över varför du inte uppnår de resultat du vill när du kommunicerar och du kommer att träna in nya sätt att kommunicera som gör att du uppnår de resultat du vill ha.

En av de viktigaste faktorerna i kommunikation är inte att säga de rätta sakerna utan vår förmåga att lyssna. Du kommer att utveckla din förmåga att lyssna på ett sätt som ger resultat med lätthet och enkelhet. Kommunikation används ofta för att beskriva en önskad framtid. På den här kursen tränas du i att skapa en framtid för dig själv och andra med hjälp av kommunikation. Du kommer att bemästra vad det är att skapa vad helst du vill med kommunikation. Vi får återkommande höra från tidigare kursdeltagare att de efter kursen ökat sin effektivitet i att med snabbhet, lätthet och klarhet uppnå det de vill,  självförtroende i att hantera svåra situationer, förmåga att uttrycka sig tydligt samt ökat sitt ledarskap och få andra människor med sig. När vi frågar deltagare efter ett år säger över 90% att det har haft ett  rejält lyft i sin karriär. Detta är en kurs som lyfter fram din potential!

Uppföljning

För att säkerställa att du kommer igång och blir mer effektiv i din kommunikation i vardagen ingår ett uppföljande coachingsamtal med din handledare från kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • Ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv och sitt ledarskap
 • Projektledare som vill bli mer effektiva i sin kommunikation gentemot såväl projektmedlemmar som mot beställare och övriga intressenter 
 • Du som inte har chefsbefogenheter men som vill få bättre genomslag för dina idéer i organisationen och som vill letar efter nästa steg i din utveckling.

Kursmaterial

Utöver en 360°-analys av varje deltagare ingår en kurspärm bestående av det material som gås igenom under kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

 

Förarbetet

360°- analys till minst fem viktiga personer

Första dagen

Olika kommunikationsbeteenden och stilar

Vanliga påverkanssituationer som vi måste hantera dagligen

 • problemlösning
 • konsensusbeslut
 • förhandling
 • coaching
 • införsäljning av ideer
 • konfliktlösning

Genomgång av 360°- analys, förståelse för kommunikationsmodell

Övningar med videofilmning och handledarledd återkoppling i att påverka positiv

Andra dagen

Personlig återkoppling på 360°- analys av handledare

Vad det innebär att lyssna

Kommunikationsstilarnas olika beteenden

Aktivt lyssnande

Övningar i att använda positiv påverkan med videofilmning och handledarledd feedback

Tredje dagen

Övningar med videofilmning och återkoppling av handledare

Utveckling av andra kommunikationsstilar

Träna in nya kommunikationsbeteenden

Genomgång av eget praktikfall samt övning och återkoppling

Utveckling av personlig handlingsplan för att lyckas framöver

Uppföljning

Coachingsamtal med handledare

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation