Personlig effektivitet - professionellt och privat

Personlig effektivitet

- professionellt och privat

Kursnummer: A2602

Antal dagar: 2

Kursavgift: 13 650 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (4)

Kursmål

Efter kursen Personlig effektivitet - professionellt och privat ...

  • behärskar du en metod för att arbeta med långsiktig och kortsiktig planering
  • kan du dra full nytta av dina mentala resurser genom bättre förståelse för hur hjärnan fungerar
  • har du en uppsorterad inbox och ett fungerande system för allt du behöver komma ihåg
  • kan du säga nej till ”måsten”, ”borden” och ”oviktiga” saker att göra

Att säga nej är bland det svåraste som finns för många människor. Under kursen diskuterar vi hur olika saker stressar oss som människor och hur vi utifrån våra mål och roller kan lära oss att säga nej.

Kursbeskrivning

Personlig effektivitet handlar om att ta ett personligt ledarskap över sitt eget liv. Under kursen kommer du att få tillfälle att skaffa dig ny kunskap om modeller, verktyg och fiffiga arbetssätt för din personliga effektivitet som ger dig mindre stress, större tillfredsställelse och högre produktivitet i ditt arbete.

Jobba hjärnsmart och bli mer effektiv!
Vi vet idag mer om våra datorer och hur vi ska hantera dem än vad vi vet om hur hjärnan fungerar och hur vi bäst bör arbeta för att få ut maximalt. För att öka vår personliga effektivitet är det inte mer datorkunskap vi behöver utan mer kunskap om hur hjärnan fungerar och hur vi lägger upp vårt arbete och våra arbetsdagar för bästa resultat. 

Med allt som möter oss idag är det lätt att bli överväldigad och försöka hitta strategier för att kunna klara sig igenom arbetsdagarna. Med kunskap om hjärnan och nya metoder som är utarbetade för hur hjärnan fungerar så kan du se till att du har energi över även när arbetsdagen är slut och samtidigt uppleva att du har åstadkommit saker.

Kursen ger dig kunskap om de senaste rönen kring hur hjärnan fungerar. Du kommer kunna skapa maximala effekter av dina insatser och en större tillfredställese för dig själv och du kommer dramatiskt öka din effektivitet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som planerar ditt eget arbete och känner att tiden borde kunna utnyttjas bättre, känner stress för att allt inte hinns med, tycker andras agendor inkräktar på din egen, etc.

Kursmaterial
I kursmaterialet ingår en kursmapp bestående av det material som gås igenom under kursen samt underlag för övningar. Du får även med dig en förbättrad egen planering som resultat av kursens praktiska övningar.

Kursinnehåll

Hjärnans syfte
Kunskap om hur hjärnan jobbar
Konkreta exempel från vardagen
Hjärnan vid stress och vad du kan göra

Att planera för  resultat
Lång/ korsiktig planering
Dagsplanering
Goda vanor och rutiner
Utvärdering

Att sätta mål
Att arbeta mot mål tillsammans med andra   

Prioriteringsmodeller
 Att kunna välja det som är viktigt
Att säga nej
Tidstjuvar
Att ta tag i ”surdegar”

Praktiska system som stödjer

Mailhantering
Att arbeta effektivt med mail

Egen tid för arbete med
- planering av kalendern
- strukturering av mail
- listor, komihåg-system

Övningar
Kursen innehåller så väl lärarledda kurspass som  diskussionsgrupper samt eget arbete med kalender, mail och listor under handledning av kursledaren. 

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

  • Stockholm
  • 2015-06-15 – 2015-06-16 boka
  • 2015-10-15 – 2015-10-16 boka
  • 2015-11-30 – 2015-12-01 boka