Agil projektledning

Agil projektledning

Kursnummer: A4602

Antal dagar: 3

Kursavgift: 18 850 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter Astrakans utbildning Agil projektledning …

 • kan du tillämpa agila principer och värderingar för att leda framgångsrika projekt, med bättre kontroll på tidsplaner och utfall, färre och mindre risker, motiverade projektmedlemmar och högre kvalitet på leveranserna.
 • förstår du skillnaderna och likheterna mellan traditionell och agil projektledning och kan använda insikterna till att få dessa att samexistera i den blandade miljö som i praktiken är mer regel än undantag.
 • kan du hantera och samordna flera i olika grad agila team till en fungerande helhet.
 • kan du driva agila projekt med externa leverantörer.
 • kan du hantera och samordna flera i olika grad agila team till en fungerande helhet.
 • kan du förklara för beställare, projektmedlemmar och andra berörda vad det egentligen innebär att arbeta agilt, vilka fördelar det ger, vilka risker och onödiga kostnader det kan minimera.

Kursbeskrivning

På senare år har det tillkommit många agila metoder, men de principer och värderingar som de bygger på har funnits mycket längre än ordet agil. Studerar man riktigt framgångsrika projekt från alla tider ser man ett tydligt mönster, nämligen att de har tillämpat de principer och värderingar som även ligger till grund för dagens agila metoder.

Som deltagare lär du dig att behärska väl fungerande arbetsformer för praktisk projektledning vad gäller att styra och leda agila systemutvecklingsprojekt tillsammans med traditionella styrmodeller.

Du får förståelse för de agila värderingarna och hur man omsätter dessa i praktiken.  Vi går igenom hur man sätter upp ett projekt med ett eller flera agila team, samtidigt som vi har en traditionell styrmodell. Hur vi fortlöpande kan rapportera till styrgrupper och ledning.

Vi reder också ut många av de missförstånd och sammanblandningar som annars kan utgöra hinder eller leda till felaktiga beslut vid införande och tillämpning av agila metoder.

Korta teoriavsnitt varvas med diskussioner och många praktiska övningar.

Målgrupp & Förkunskaper

Du som…

 • arbetar med projektledning idag, framförallt projektledning inom systemutveckling men även andra projektledare som vill lära sig agila metoder och principer.
 • har erfarenhet av projektledning.
 • har, har haft eller kommer att få projektansvar.
 • måste hantera både traditionell projektstyrning samt agilt eller agila utvecklingsteam

Utöver erfarenhet av att arbeta i projekt utgör vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande, en lämplig bas för denna kurs.

Vill du läsa mer om agil projektledning

Här kan du ladda ner en artikel om hur det fungerar att arbeta agilt i stora projekt

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår kurspärm och underlag för övningar.

Kursinnehåll

Introduktion

 • Historia
 • Det agila manifestet
 • De agila principerna
 • Agila metoder

Teamet

 • Sätta upp ett agilt projektteam
 • Kännetecken för ett agilt team
 • Självorganiserande team
 • Roller
 • Storlek
 • Skalning
 • Parprogrammering
 • Projektrummet
 • Tillgänglighet

Skapa en Produktbacklogg

 • Backlogg items
 • User stories
 • Prioritering
 • Estimering

Planera ett agilt projekt

 • Iterativ jämfört med traditionell utveckling
 • Planering på olika nivåer
 • Hantera scope med timebox
 • Planning game, estimates, story points m.m.
 • Burndown/burnup (Release burndown)
 • Mappning mot milestones

Iterationen (sprinten)

 • Översikt Scrum
 • Sprint backlogg
 • Sprint planering
 • Def of done
 • Sprintboard (scrumboard)
 • Leveransen
 • Hastighet
 • Retrospektiv

Uppföljning

 • Hantera SG vid förändringar
 • Hantera förändringar
 • Uppdatera releaseplan, roadmap, utifrån sprint utfall ….
 • Hur hanterar vi ledning, styrgrupp

Uppskalning

 • Uppskalning av produktägarrollen
 • Uppskalning av Produktbackloggen
 • Dela medlemmar
 • Samarbeten mellan team

Införande

 • Att verka i en icke-agil organisation
 • Agila kontrakt
 • Företagets kultur
 • Gruppdynamik
 • Framgångsfaktorer
 • Förändringsarbete
 • Var ska man börja?

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2016-01-25 – 2016-01-27 boka
 • 2016-04-04 – 2016-04-06 boka
 • 2016-06-27 – 2016-06-29 boka