Agil projektledning

Agil projektledning

Kursnummer: A4602

Antal dagar: 3

Kursavgift: 18 850 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter Astrakans utbildning Agil projektledning kan du…

 • tillämpa agila principer och värderingar för att leda framgångsrika projekt
 • hantera de utmaningar som uppstår då olika delar av organisationen arbetar agilt i varierande grad, så som det oftast ser ut.
 • skapa förutsättningar för att arbeta agilt
 • applicera ett iterativt och inkrementellt arbetssätt för att få bättre kvalitet och få bättre kontroll på tidsplaner och utfall
 • driva agila projekt med externa leverantörer
 • hantera och samordna flera i olika grad agila team till en fungerande helhet.

Kursbeskrivning

Som deltagare lär du dig att behärska väl fungerande arbetsformer för praktisk projektledning vad gäller att styra och leda agila systemutvecklingsprojekt tillsammans med traditionella styrmodeller.

Du får förståelse för de agila värderingarna och hur man omsätter dessa i praktiken.  Vi går igenom hur man sätter upp ett projekt med ett eller flera agila team samtidigt som vi har en traditionell styrmodell. Hur vi fortlöpande kan rapportera till styrgrupper och ledning.

Korta teoriavsnitt varvas med diskussioner och många praktiska övningar.

Målgrupp & Förkunskaper

Du som…

 • Arbetar med projektledning idag, framförallt projektledning inom systemutveckling men även andra projektledare som vill lära sig agila metoder och principer
 • Har erfarenhet av projektledning
 • Har, har haft eller kommer att få projektansvar
 • Måste hantera både traditionell projektstyrning samt agilt eller agila utvecklingsteam

Utöver erfarenhet av att arbeta i projekt utgör vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande, en lämplig bas för denna kurs.

Vill du läsa mer om agil projektledning

Här kan du ladda ner en artikel om hur det fungerar att arbeta agilt i stora projekt

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår kurspärm och underlag för övningar. Som ytterligare komplement till det gedigna kursmaterialet får du boken ”Agil projektledning” av Tomas Gustavsson!

Agil projektledning

Kursinnehåll

Värderingar

Det agila manifestet
Ursprung och utgångspunkter
När passar agila projekt?
Exempel på agila projekt i olika branscher

Planera agila projekt

Prioriteringar
Fånga förväntningar
Tidsuppskattning
Planera för kommunikation

Hur man förbereder genomförandet

Rolldefinitioner
Sprint noll
Hantera kravändringar

Genomförande

Att få sprintarna att fungera
Kvalitet på projektresultat
När är man klar?
Erfarenhetsåtervinning
Utvärdera och förbättra
Riskhantering

Leverera

Ständig förbättring
Ta tillvara på kundens förslag
Säkerställa kvalitet

Utvärdera

Metod för att avgöra lämplighet av agila tekniker
Mätetal för framgångsfaktorer

Hur man startar agila projekt

Att starta ett team
Förändringsarbete
Att förbereda för första sprinten
Skala upp projektet

Good practices

Exempel på agila projekt och varför de har lyckats

Övningar

Ett genomgående praktikfall
Flera mindre gruppövningar och scenarion

Simulering

En längre simulering av ett agilt projekt med olika utmaningar

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2015-11-09 – 2015-11-11 boka
 • 2016-01-25 – 2016-01-27 boka
 • 2016-04-04 – 2016-04-06 boka