Att leda agila projekt

Att leda agila projekt

Kursnummer: A4602

Antal dagar: 3

Kursavgift: 18 850 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter kursen Att leda agila projekt …

  • kan du tillämpa ett agilt arbetssätt - agil projektledning
  • kan du hantera avancerade aspekter av agila metoder
  • behärskar du strategier för prioritering av krav, mål och funktionalitet
  • har du en kombination av kortsiktigt och långsiktigt tänk – från sprintar till releaseplanering.
  • förstår du hur agila metoder ska användas i stora projekt

Om vår utbildning i agil projektledning

På den här kursen lär vi ut hur du framgångsrikt planerar och leder agila (lättrörliga) projekt oavsett bransch eller typ av projekt. Du får också lära dig en mycket praktiskt inriktad metod för att införa väl fungerande arbetssätt i en organisation.

Du lär dig; planering, uppföljning, förändringshantering och hur ni bildar ett högfungerande team. Kursen ger ett agilt helhetsgrepp.
Du får en metod för att införa det agila arbetssättet i organisationer utifrån deras mognadsgrad.

Under utbildningen arbetar vi med alla de agila rollerna och går igenom hur projektledarrollen kan utformas i olika projekt. Vi går på djupet när det gäller Scrum, såväl som produktägarens roll – vid kursens avslut ska du vara redo att arbeta agilt.

Kursen är helt metodoberoende och förklarar många populära metoders för- och nackdelar. Kursen belyser olika framgångsfaktorer, samt vanliga problem och hur de kan undvikas.

Målgrupp & Förkunskaper

Du…

  • är projektledare, projektmedlem eller projektbeställare och vill bli skickligare i din yrkesroll genom att tillämpa ett agilt arbetssätt.

Utöver erfarenhet av att arbeta i projekt utgör vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande, en lämplig bas för denna kurs.

Vill du läsa mer om agil projektledning

Här kan du ladda ner en artikel om hur det fungerar att arbeta agilt i stora projekt

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår kurspärm och underlag för övningar. Som ytterligare komplement till det gedigna kursmaterialet får du boken ”Agil projektledning” av Tomas Gustavsson!

Agil projektledning

Kursinnehåll

Värderingar

Det agila manifestet
Ursprung och utgångspunkter
När passar agila projekt?
Exempel på agila projekt i olika branscher

Planera agila projekt

Prioriteringar
Fånga förväntningar
Tidsuppskattning
Planera för kommunikation

Hur man förbereder genomförandet

Rolldefinitioner
Sprint noll
Hantera kravändringar

Genomförande

Att få sprintarna att fungera
Kvalitet på projektresultat
När är man klar?
Erfarenhetsåtervinning
Utvärdera och förbättra
Riskhantering

Leverera

Ständig förbättring
Ta tillvara på kundens förslag
Säkerställa kvalitet

Utvärdera

Metod för att avgöra lämplighet av agila tekniker
Mätetal för framgångsfaktorer

Hur man startar agila projekt

Att starta ett team
Förändringsarbete
Att förbereda för första sprinten
Skala upp projektet

Good practices

Exempel på agila projekt och varför de har lyckats

Övningar

Ett genomgående praktikfall
Flera mindre gruppövningar och scenarion

Simulering

En längre simulering av ett agilt projekt med olika utmaningar

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation