Effektiv projektmedlem

Effektiv projektmedlem

Kursnummer: A4605

Antal dagar: 2

Kursavgift: Enligt offert

Med Astrakangaranti

Företagsintern kurs
OBS! Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Vi berättar gärna mer.
Ring oss på telefon 08 54 54 23 00 för information, eller skicka epost till utbildning@astrakan.se

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Vi har valt att endast genomföra denna kurs företagsinternt eftersom de flesta istället väljer vår kurs Praktisk Projektledning som vi gärna rekommenderar.

Kursbeskrivning
Kursinnehåll

Kursbeskrivning

Projekt är en arbetsform som används i nästan alla organisationer. Som medarbetare ingår du säkert i projekt av och till. Men vad innebär det att ingå i ett projekt? Vem är det då som är min chef? Vad förväntas utav mig? Vad är mitt ansvar och vad blir min roll i projektet?

De senaste ”rönen” inom projektledning fokuserar ofta på hur vi får människor att fungera effektivt tillsammans i projekt.  Det räcker inte med att ha en kunnig och erfaren projektledare för att lyckas. Projektmedlemmarnas inställning och bidrag är avgörande för projektets framgång.

I den här kursen sätter vi dig som projektdeltagare i fokus och ser på projekt utifrån ditt perspektiv. Vi behandlar både projektmetodik och de ”mjuka” frågorna kring projekt såsom gruppens sammansättning och utveckling, konflikter m.m.

Kursmål

Efter kursens teoriavsnitt och praktiska övningar …

 • förstår du bättre vad ett projekt är
 • vet du vilka olika roller det finns i ett projekt
 • förstår du de olika delarna i projektledningen och hur du kan bidra för att projektet ska lyckas
 • förstår du grunderna för hur ett team fungerar och kan bidra till att de team du ingår i arbetar effektivt

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som…

 • arbetar i projekt av och till och som vill bli effektivare som projektmedlem
 • ska börja arbeta i projekt och är nyfiken på vad det kommer att innebära

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Projekt som arbetsform

Varför projekt?
Projektets livscykel
Projektprocesser

Projektorganisation

Projekt vs. Linjen
Roller i projekt

 • Beställare
 • Styrgrupp
 • Projektledare
 • Projektmedlem

Att deltaga i förberedelserna

Effekt- och projektmål  
Omfattning, avgränsningar 
Tidplan

 • Tidsuppskattning
 • Ganttschema
 • Milstolpar

Kostnadsplanering
Risker

Att arbeta i projekt

Projektrutiner
Leverera
Lägesrapport
Projektmöte
Hur styr projektledaren? 

Att utvärdera projektarbetet

Lärdomar

Att ingå i ett team

Gruppens sammansättning 
Gruppens utveckling
Återkoppling
Konflikter
Samarbetsnormer 

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation