Praktisk projektledning

Praktisk projektledning

Kursnummer: A4601

Antal dagar: 3

Kursavgift: 16 750 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (8)

Kursmål

Efter vår kurs Praktisk projektledning...

 • kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
 • behärskar du praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
 • undviker du de vanligaste fallgroparna
 • förstår du vad beställare, styrgrupp och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av din beställare, styrgrupp och projektgrupp

Kursbeskrivning - Praktisk projektledning

En förutsättning för att lyckas i ett projekt är att man har en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. Projekt syftar oftast till att förändra något eller till att skapa något nytt. Gemensamt är att man med givna resurser skall åstadkomma ett definierat resultat till en viss kostnad och på utsatt tid. Projektledaren planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls.

Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar till stor del om något så ”tråkigt” som ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda och en god portion vanligt sunt bondförnuft.  Här erbjuder vi en kurs i projektledning, med fokus på metodik, som är mycket praktiskt inriktad. Korta teoriavsnitt varvas med diskussioner och många praktiska övningar. Projektmodellen som används är okomplicerad och enkel att ta till sig och teorin från utbildningen kan enkelt omvandlas till praktisk nytta i dina egna projekt.

Målgrupp & Förkunskaper

Du...

 • funderar på att börja arbeta som projektledare och är nyfiken på vad detta innebär
 • har arbetat som projektledare ett tag och vill lära dig hur du effektivt tillämpar projektmetodik från projektets start till slut

Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling etc.

Söker du en kurs med inriktning mot ledarskap och kommunikation i projekt rekommenderar vi dig även att gå kursen A4610 Projektledarskap.

Bonus

Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering vänder du dig till Svenskt Projektforum. Mer information hittar du på www.projektledarcertifiering.se.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

Introduktion
Projekt som arbetsform
Projektprocesser
Projektledningsfaser
Beslutspunkter
Styrande dokument

Projektinitiering
Behov
Intressenter
Målformulering
Projektmål
Effektmål
Projektbeställning

Projektplanering
Planeringsperspektiv
Omfattning, WBS och leveranser
Logiknät
Tidplanering
Resurser och kostnader
Kvalitet
Organisation, roller och kommunikation
Risk
Projektplan
Startbeslut

Genomförande
Starta projektarbetet
Skapa och utveckla teamet
Följa upp, styra, kontrollera, hantera ändringar
Rapportera, besluta och informera

Avslutning
Administrativt avslut
Utvärdera projektarbetet
Slutrapport

Effekthemtagning

Följa upp nyttan
Lyckat projekt?

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2015-12-16 – 2015-12-18 boka
 • 2016-01-20 – 2016-01-22 boka
 • 2016-02-29 – 2016-03-02 boka
 • 2016-04-04 – 2016-04-06 boka
 • 2016-05-11 – 2016-05-13 boka
 • 2016-06-20 – 2016-06-22 boka