Avancerad Java

Avancerad Java

- Standard Edition 8

Kursnummer: A9681

Antal dagar: 5

Kursavgift: 26 850 kronor (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Astrakans Java-kurser är praktiskt orienterade och inriktade på att du ska bli en skicklig Java-utvecklare. Vill du certifiera dig förser vi dig med information om lämpliga självstudier utöver kursen. 
Här kan du läsa om Java-certifiering.

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (1)

Kursmål

Efter kursen Avancerad Java …

  • kan du använda de mer avancerade språkegenskaperna i Java
  • kan du utnyttja ett antal tekniker som stöds av standardbiblioteket, bl a grafiska användargränssnitt, nationell anpassning, lagring i filer och databaser, flertrådad programmering, loggning och felsökning samt kommunikation mellan Java-program

Kursbeskrivning

Kursen presenterar och ger dig chans att prova på delar av Javas standardbibliotek som kan vara svåra eller tidskrävande att lära sig på egen hand, bl a grafiska användargränssnitt (Swing), nationell anpassning, lagring av objekt i filer och relationsdatabaser (JDBC), loggning och felsökning, integration med kod i programspråket C (JNI), flertrådad programmering samt kommunikation mellan Java-objekt i olika program (Java RMI).

Till stöd för dessa tekniker presenteras de mer avancerade delarna av själva programspråket Java:  inre klasser, parametriserade klasser, klassbeskrivande objekt, anvisningar (annotations), funktionella gränssnitt, lambdauttryck och metodreferenser.  Kursen bygger på Java Standard Edition 8.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

  • är själv systemutvecklare eller har en roll där du ska leda eller samarbeta med systemutvecklare
  • har kunskaper om Java motsvarande grundkursen Programmera i Java
  • har praktisk erfarenhet av programmering i Java
  • vill lära dig mer om programspråket Java och dess omfattande standardbibliotek

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen (kan användas som minnesstöd under kursen och för repetition efter kursen), underlag för övningar samt kompletta lösningsförslag till samtliga övningar. Illustrationsexempel och lösningsförslag tillhandahålls även på ett USB-minne. Kursmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska. 

Provavsnitt

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om kursmaterialets nivå och utformning kan du ladda ner ett provavsnitt.

Kursinnehåll

Avancerade språkelement

Inre klasser, Parametriserade klasser
Klassbeskrivande objekt (Class-objekt)
Reflection API, Anvisningar (annotations)
Funktionella gränssnitt, lamdbauttryck, metodreferenser

Grafiska gränssnitt i Swing

Swing-arkitekturen, Swing-komponenter
Layoutstrategier, MVC-arkitekturen i Swing
Portabla vs plattformsspecifika utseenden 

Nationell anpassning

Nationella tecken, symboler, formatering, alfabetisk ordning
Resursklasser och resursfiler

Lagring av objekt i filer

Import/export till textfiler, Lagring i binärfiler (Serializable)
Filväljardialoger i Swing

Lagring i relationsdatabaser

JDBC-arkitekturen, Databasfrågor och resultatmängder
Databasuppdatering och transaktioner

Flertrådad programmering

Trådar och trådgrupper, Serialisering av dataåtkomst (synchronized) volatile-deklarerade instansvariabler

Felsökning och loggning

Språkunderstödd felsökning (assert)
Ramverket för loggning

Säkerhet i Java

Säkerhetsrisker i distribuerade system
Understödda säkerhetsmodeller, Digitalt signerad kod, Policyfiler

Java RMI

RMI-gränssnitt, klient- och serverobjekt
Namntjänster för serverobjekt, Dynamisk kodladdning

Stream API

Strömmar från datastrukturer, Strömmar med genererade värden, Strömmar av primitiva datatyper, Filtrering och transformation av strömmar, Terminerande strömoperationer, Klassen  Optional

Integration med andra program

Exekvering av fristående program
Java Native Interface (JNI)
Anrop av C-funktioner från Java, Anrop av Java från C

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

  • Stockholm
  • 2016-02-22 – 2016-02-26 boka
  • 2016-05-30 – 2016-06-03 boka