Informationsmodellering med Astrakanmetoden

Informationsmodellering med Astrakanmetoden

Kursnummer: A1610

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 350 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter kursen Informationsmodellering med Astrakanmetoden...

  • kan du ta fram informationsmodeller som är begripliga och användbara för olika målgrupper och syften
  • förstår du och kan förklara för andra innebörden av och nyttan med informationsmodeller
  • hittar du verksamhetens information i processmodeller med hjälp av Astrakanmetoden

Målgrupp & Förkunskaper

Du ...

  • arbetar med informationshantering eller systemutveckling

Kursbeskrivning

Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information,innebörd, struktur och regler. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att arbeta med information på ett strukturerat sätt. Du lär dig att analysera verksamhetsmodeller i syfte attidentifiera vilken information som hanteras samt hur du dokumenterar detta.

Under kursen får du läradig tekniker för att ta fram och kvalitetssäkra informationsmodeller. Efter kursen har du fått praktisk träning i att hitta verksamhetens information i processmodeller med hjälp av Astrakanmetoden.

Kursmaterial

I det omfattande kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av det material som gås igenom i kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

Informationsteori

Skillnaden mellan begreppsmodeller och informationsmodeller
Notationer för informationsmodellering
Objekt och relationer, egenskaper och abstraktionsnivåer
Grundmönster i informationsmodeller
Tips på förbättringsmöjligheter vid informationsmodellering

Begreppsanalys

Varför analysera begrepp
Gemensam begreppsuppfattning
Begreppsanalys med modellering

Praktisk informationsmodellering

Hur identifierar man informationsobjekt?
Modelleringstekniker
Matcha informationstillgångar mot informationsbehov
Nedbrytning och detaljering, kvalitetssäkring, vanliga informationsmönster
Gestaltning av stora modeller
Modellers roll i förändringsarbete
Standardmodeller inom olika tillämpningsområden

Informationsanalys

Mål och syften
Scenarioanalys och robusthetsanalys
Kravställning av IT
Hur kan man säkra informationstillgången av ett nytt IT-stöd med hjälp av informationsmodellering?
Informationsresurser i notplan och kravställning av IT
Verksamhetsreglerna i modellen
Skarpt exempel från stort projekt

Nyttan av informationsmodeller

Hur får man nytta av modellen?
Informationsmodelleringens roll i verksamhetsutveckling
Vad innebär förändringsanalys?
De vanligaste fallgroparna

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation