Informationsmodellering och begreppsanalys

Informationsmodellering och begreppsanalys

Kursnummer: A1603

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 350 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter vår utbildning i Informationsmodellering och Begreppsanalys...

 • Kan du se till att människor får den information som krävs för att arbeta effektivt.
 • Kan du strukturera och ta kontroll över verksamhetens information så att ni kan utveckla rätt system och effektivisera samarbeten; internt såväl som med affärspartners.
 • Kan du reda ut begrepp och säkerställa att ni säger och menar samma sak.

Informationsmodellering – Rätt information leder till kloka beslut
Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information, dess innebörd, struktur och regler. Många kunder hör av sig och vill ha hjälp med att förklara värdet av detta. Det här är vårt enklaste svar;
- Med rätt information kan vi fatta kloka beslut och utföra vårt arbete effektivt.

Begreppsanalys - ”Varje ord är värt en miljon”
Ett verktyg som kan ge oss viktig hjälp på vägen med att ta fram informationsmodellen är begreppsanalys. ”Varje ord vi är överens om är värt en miljon” sa en erfaren VD. Olika avdelningar ger ord olika betydelse. Ett enkelt exempel är ordet kund; menar vi en extern kund, intern kund eller kanske prospektiv kund? Detta får konsekvenser när vi ska samarbeta.
Begreppsförvirring och otydlighet får arbetet att stanna av, en enorm dold kostnad. Begreppsanalys hjälper oss att reda ut verksamhetens språk så att alla säger och menar samma sak.

Vad kan du göra efter vår utbildning i Informationsmodellering?
Du kan enkelt beskriva verksamhetens informationsbehov. Vem som behöver informationen och när den ska finnas tillgänglig. På så sätt kan ni styra beteenden och se till att det fattas kloka beslut.
Du får också bättre kontroll på informationskvaliteten; det vill säga att era system fylls av korrekt och inte motsägande data.

Vem går vår utbildning i informationsmodellering?
Utbildningen är till för dig som vill beskriva den information som verksamheten nyttjar med ett språk alla förstår. Detta är särskilt användbart när du vill effektivisera en process, ställa krav på system eller i samband med sammanslagningar.

Vanliga yrkestitlar är Projektledare, Förändringsledare, Processledare och Kravanalytiker. Gemensamt bland deltagarna är att de ofta har kontakt med flera olika delar av verksamheten och behöver verktyg för att förenkla kommunikationen och ställa krav.

OBS: Denna kurs ersätter Informationsmodellering och Begreppsanalys med modellering.Vi har tagit bort överlapp, historik och mindre relevant teori, till förmån för praktiska frågeställningar.Hela kursens pedagogik har gåtts igenom så att den både effektiviserats och förbättrats.Sammantaget har inget viktigt utgått: Två bra kurser har blivit en ännu bättre.

Kursinnehåll

Begrepps- och informationsanalys

 • Varför är det viktigt
 • Hur använder man begrepps- och informationsanalys i verksamhetsutveckling

Begreppsmodellering

 • Vad är ett begrepp?
 • Vad är begreppsanalys?
 • Begreppsmodellens syntax
 • Exempel och övningar
 • Modelleringsledning i begreppsanalys

Informationsmodellering

 • Begrepp, information, data – likheter och skillnader
 • Mönster
 • Gestalta större modeller
 • UML – hur hitta informationsklasser
 • Exempel och övningar

Tillämpning

 • Hur gå från begrepp till information
 • Ägarskap för begrepp och information

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation