Objektorientering

Objektorientering

Kursnummer: A9686

Antal dagar: 2

Kursavgift: 14 650 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (1)

Kursmål

Efter kursen Objektorientering ...

  • kan du förklara vad ett objektorienterat synsätt innebär
  • kan du definiera och exemplifiera termer inom objektorientering
  • kan du delta i kurser där det objektorienterade synsättet tillämpas

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en solid grund att stå på om du ska arbeta med objektorienterad systemutveckling. Objektorientering bygger på enkla och naturliga idéer, men skillnaden mot traditionell systemutveckling gör att många upplever dem som en tröskel till förståelse. Utan ett fast grepp om grunderna blir det svårt att tillämpa idéerna i konkreta metoder och programspråk.

Kursen förklarar det objektorienterade synsättet och definierar viktiga termer och är därmed lämplig som ett första steg före kurser som lär ut enskilda metoder eller programspråk där objektorientering tillämpas. Teori varvas med övningar där du får träna dig i att tänka objektorienterat.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

  • är själv systemutvecklare utan erfarenhet av objektorienterade programspråk, t ex COBOL-utvecklare som vill lära dig Java
  • har någon tidigare erfarenhet av systemutveckling och de problem som uppträder i utvecklingsprojekt
  • ska arbeta med eller kunna kommunicera med dem som arbetar med objektorienterad systemutveckling
  • behöver inte ha erfarenhet av programmering

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen, en berättande text som följer presentationen samt underlag för övningar och lösningsförslag. Kursmaterialet är utvecklat i Sverige och helt på svenska. 

Provavsnitt

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om kursmaterialets nivå och utformning kan du ladda ner ett provavsnitt.

Kursinnehåll

Det objektorienterade synsättet
Det procedurorienterade synsättet
Objekten modellerar verkligheten
Livscykeln för ett objekt, Objektets beståndsdelar
Inkapsling, Tjänster, Meddelanden och metoder
Händelsestyrning
Objektreferenser mellan objekt
Objektorienterad programmering

Objektorienterad analys
Objektmodeller, Hur hittar vi objekten? 
Relationer mellan objekt, Attribut hos objekt
Hur hittar vi tjänsterna? Placering av tjänster hos objekt

Klasser
Att hantera många objekt, Klasser och instanser
Krav för att bilda en klass, Måste vi använda klasser?
Klassbegreppet i programmering
Objektorienterad design, Utbyggnad av objektmodellen
Att namnge och beskriva klasser
Sekvensdiagram

Arv
Släktskap mellan klasser, Över- och underklasser
Krav för att utnyttja arv, Klasshierarkin
Polymorfism och dynamisk bindning
Enkelt och flerfaldigt arv, Abstrakta klasser
Arv i objektorienterad programmering

Stödet för objektorientering
Objektorienterade programspråk
Klassbibliotek, Ramverk
Designmönster, UML (Unified Modeling Language)
Objektorienterade utvecklingsverktyg
Lagring av objekt i databaser
Industrisamarbete
Att komma igång med objektorientering

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation