Systemutveckling med Enterprise Architect

Systemutveckling med Enterprise Architect

Kursnummer: A9744

Antal dagar: 3

Kursavgift: 16 950 kr (exklusive moms)

Med Astrakangaranti

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (2)

Kursmål

Efter kursens teoripass och omfattande praktiska övningar kan du...

 • arbeta effektivt i EA
 • arbeta med krav i EA
 • designa i EA
 • generera kod och synka modeller från kod
 • förstå nyttan och se möjligheterna med att dokumentera system med hjälp av modellbaserad utveckling

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en praktisk genomgång i hur du arbetar med modellbaserad utveckling i Enterprise Architect. Vi börjar med tips och trix som underlättar och tar dig effektivt genom kursens övningar. Du lär dig dokumentera olika aspekter av system med UML:s olika diagramtyper som användningsfall, klassdiagram, aktivitetsdiagram, sekvensdiagram, etc.

Enterprise Architect är ett fullskaligt CASE-verktyg med alla dess fördelar, dessutom med stöd för att modellera verksamhetsarkitektur med Astrakans verksamhetsperspektiv. Enterprise Architect börjar få stor spridning i såväl näringsliv som offentlig förvaltning och kostar dessutom en bråkdel av konkurrenternas system.
Du lär dig konfigurera Enterprise Architect med mallar, stereotyper och hur du gör egna mönster som sedan lagras för framtida återanvändning. Utifrån kraven analyserar vi användningsfall som förbereder för design. Sedan fortsätter vi med design där vi också genererar kod och gör transformationer för att skapa enhetstester.

Många praktiska övningar syftar till att prova på och använda verktyget så att du förstår nyttan med de olika modeller som tas fram.

Målgrupp & Förkunskaper

Du …

 • vill lära dig att använda modeller för att beskriva och designa ditt system
 • ser möjligheter att använda modeller för att fånga kraven på systemet och upprätta spårbarhet
 • arbetar med systemutveckling och dokumenterar krav i användningsfall
 • kan en del UML och kanske använt något verktyg och vill lära dig Enterprise Architect
 • systemerare/systemarkitekt eller beställare/kravställare mot IT
 • vill bli expertanvändare av EA för att kunna stötta andra

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar.

Kursinnehåll

Tips & Trix
Vi börjar med oumbärliga tips som gör dig effektiv i Enterprise Architect så att övningarna går snabbt och blir effektiva.

Konfiguration
Enterprise Architect stödjer flera olika sätt att arbeta beroende på projektets behov.

Projektledning
Planering, tidsuppskattning och uppföljning.

Verksamhetsutveckling
Genom att utöka Enterprise Architect med Astrakans profil för verksamhetsmodellering beskriver vi verksamhetsmodeller.

Krav
Funktionella krav och kvalitetskrav
Kravställning av gränssnitt med Enterprise Architect.

Modellstruktur
Denna del beskriver uppbyggnaden av modellstrukturen för att du skall hitta i modellen.

Modelleringstekniker
Definiera egna templates, stereotyper, gör egna mönster (design patterns). Sedan sparar vi dem med MDG-teknologi.

Analys
Analys av användningsfall, en praktisk tillämpbar metod som förbereder för design.

Design
Praktisk modellering i Enterprise Architect med sekvensdiagram och klassdiagram som förfinar analysen.

Test
Hur åstadkoms spårbarhet i modellen från testfall till krav.

Dokumentgenerering
Skapa egna mallar och generera professionella rapporter.

Övningar
En stor del av kursen ägnas åt övningar som bygger på varandra och slutligen leder en väldokumenterad modell

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation

  

  

  


Boka kurs

 • Stockholm
 • 2016-05-02 – 2016-05-04 boka