Kommunicera med UML i agila projekt

Kommunicera med UML i agila projekt

Kursnummer: A4702

Antal dagar: 3

Med Astrakangaranti

Företagsintern kurs
OBS! Denna kurs ges för närvarande endast företagsinternt. Vi berättar gärna mer.
Ring oss på telefon 08 54 54 23 00 för information, eller skicka epost till utbildning@astrakan.se

Ladda ner kursbeskrivning ›

Hämta kursbeskrivningen!

Obligatoriska uppgifter *

Kompletterande uppgifter

Moderniserad. Tidigare namn: UML för projektledare och kravställare

Kursbeskrivning
Kursinnehåll
Omdömen (4)

Kursmål

Efter kursens teoriavsnitt och omfattande praktiska övningar ...

  • kan du läsa och förstå UML-modeller
  • förstår du samspelet mellan de centrala UML-diagrammen och vilka diagram som passar för vad
  • förstår du grundprinciperna inom agila utvecklingsmetoder
  • förstår du vad iterativ och evolutionär utveckling är
  • kan du beskriva krav med användningsfall och user stories
  • kan du översätta krav i form av användningsfall till en analysmodell

Kursbeskrivning

Unified Modeling Language (UML) är sedan länge en etablerad standard för att beskriva och kommunicera kring system. UML kan användas både för att diskutera och precisera lösningsalternativ inom projektteamet och för att skapa sammanhängande dokumentation.

Om du till exempel jobbar enligt Scrum med User Stories har du säkert någon gång upplevt att det är svårt att förmedla alla detaljer med User Stories, diskussioner och acceptanstester. Ibland skulle du behöva komplettera och/eller precisera beskrivningarna. Här får du lära dig använda ett antal diagram som du kan ta till för att förmedla detaljer på exempelvis komplexa krav och algoritmer.

Oavsett om du använder UML för att kommunicera eller dokumentera är konsten att tillämpa UML på rätt sätt. Det gäller att hitta rätt detaljeringsnivå för att UML skall fungera som ett stöd och hjälpmedel, och inte bli en dokumentationsbörda.

Här får du en genomgång av de olika diagrammen i UML och deras användningsområden. De mest använda kommer att gås igenom mer noggrant och du kommer att få en praktisk förståelse för hur dessa diagram används inom kravhantering och analys.

Målgrupp & Förkunskaper

Kursen riktar sig till ...

  • kravställare
  • produktägare
  • projektledare
  • verksamhetsutvecklare som vill förstå förutsättningar för och krav på systemutveckling

Inga speciella förkunskaper krävs. Störst utbyte av kursen får du som har erfarenhet av kravställning eller utveckling av system

Utbildningsvägar

Projektledare rekommenderar vi vår kurs A4602 Att leda agila projekt. Du som arbetar med kravställning har sannolikt nytta av vår kurs A3307 Agilt kravarbete.

Kursmaterial

I kursmaterialet ingår en kurspärm bestående av de bilder som visas under kursen samt underlag för övningar. Utöver detta ingår även boken ”UML Distilled Third Edition” av Martin Fowler!

Kursinnehåll

Introduktion till UML

UMLs utveckling
Översikt som sammanfattar UML, där vi går igenom exempel på samtliga diagramtyper

Modellering och metoder

Modelleringens syfte
Modelleringstekniker
Rollfördelning
Sekventiell (Vattenfall) utveckling
Iterativ utveckling
Evolutionär utveckling
Agila metoder

Från krav till analys
UML:s notation för användningsfall
Relationer mellan användningsfall
Användningsfallsbeskrivning
User stories
Klasser och objekt
Inkapsling
Användningsfallsanlys
Från användningsfall till analys med kommunikationsdiagram
Scenario
Klassdiagram med association, multiplicitet och navigerbarhet
Relationer mellan objekt
Sekvensdiagram och dess koppling till klassdiagrammet
Tillståndsdiagram och dess koppling till klassdiagrammet
Aktivitetsdiagram
Interaktionsöversiktsdiagram

Från analys till design
Mer om klassdiagram; aggregat, härledda egenskaper, abstrakta klasser, associationsklasser
Logisk vy
3- och 4-skiktsarkitektur
Modelldriven arkitektur
Spårbarhet
Användningsfallsrealisering
Paket
Gränssnitt och komponenter
Komponentbaserad utveckling

Övningar och Workshop
I varje avsnitt ingår praktiska övningar
Vi avslutar med en omfattande gruppövning där vi utnyttjar samspelet mellan olika UML-diagram

Skriv ut Tipsa om kurs  |  Bokningsinformation