Välkommen till Astrakans sida för nedladdningsbara metoddokument, mallar och White Papers

Dessa dokument är resultatet av många års forskning och praktisk tillämpning, där flertalet större svenska företag och organisationer i olika branscher varit en del av utvecklingen.
Här delar vi med oss av vår syn på verksamhetsutveckling. Ni får en introduktion till Astrakanmetoden och dess användningsområden samt handböcker för tillämpning.

 • Ladda hem Astrakans kurskatalog

  Kurskatalogerna innehåller kursbeskrivningar för våra schemalagda kurser, men också en del annan nyttig läsning.

 • MALLAR

 • Astrakanprofil för Enterprise Architect

  Nu kan du hämta Astrakanprofilen som ger fullt stöd för modellering av verksamhetsarkitektur, dvs mål-, process-, begrepps-, informations- och intressentmodellering med Enterprise Architect.

 • Verksamhetsutveckling & Astrakanmetoden

 • Astrakanmetoden i korthet

  Christer Nellborn förklarar vad Astrakanmetoden är; ”En metod för att beskriva och analysera en verksamhet.”

 • Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet

  Ladda hem vår lärare Johan Wretös matnyttigheter.

  Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att kombinera Astrakanmetoden med Lean, exemplifierat med att beskriva hur vi effektiviserat ett finansbolags kärnprocesser med över 60 procent. Med Astrakanmetoden åstadkommer vi en sammanhängande bild av verksamhet, en helhetssyn. Lean ger oss verktygen att hitta slöseri i processer och verktygen att mäta.

 • Change Management

  Detta White Paper är framtaget av Astrakan i syfte att beskriva vad förändring inom företag och organisationer innebär. Det ska ge förståelse för grundförutsättningar som råder vid förändring och riktlinjer för hur du bör gå tillväga för att bli framgångsrik i förändringsarbete.

  Change Management Whitepaper vänder sig till dig som initierar och leder förändringar i verksamheter, själv befinner dig i en förändring eller på något sätt stöttar andra i att åstadkomma förändring.

 • Processinförande

  Hur man förändrar/inför en process. Checklista för förändringsledning.

 • Modellering

 • Handbok för modelleringsledning

  Ladda hem kortversionen av Astrakans handbok för Modelleringsledning, några enkla tips till dig som skall börja leda modelleringar. Metodhäftet som är skrivet av Astrakans Dr Björn Nilsson får du alldeles gratis.

  I vår kurs Högre kurs i modelleringsledning får du förstås väldigt mycket mer.

 • Begreppsanalys med modellering

  Utan ett väl fungerande språk i en verksamhet uppstår problem. Man kan inte kommunicera effktivt! Med hjälp av en begreppsmodell kan man analysera och beskriva verksamhetens begrepp och termer.

 • Metodhäfte i processmodellering

  Ladda hem kortversionen av "metodhäfte i processmodellering". Metodhäftet som är skrivet av Astrakans Dr Björn Nilsson får du alldeles gratis.
  I våra konsultuppdrag samt i vår kurs Verksamhetsutveckling med processer får du originalversionen som ger dig ännu fler tips och tricks i verksamhetsanalys med modellering.

 • Astrakans UML-guide

  Genom åren har många efterlyst en sammanställning av de grafiska symboler och diagramtyper som används i UML. Därför har vi tagit fram en sammanfattning av fem frekvent förekommande diagramtyper i UML för att modellera funktionalitet, struktur och dynamik i ett system. En hjälp för dig, med detaljer i syntaxen, samt exempel på hur de olika digrammen kan användas.

  Men, att behärska syntaxen är en sak. Att kunna ta fram användbara modeller för olika syften, som förstås av alla mottagare och som är så enkla som möjligt, utan att bli meningslösa, det är någonting helt annat! På våra kurser får du med dig "tänket". Mästare blir du genom att tillämpa de kunskaper du får med dig.

 • Projektledning

 • Agil Projektledning – Arbeta Agilt i stora projekt?

  Här kan du läsa om hur agila metoder kan användas i stora projekt.
  Som exempel används världshistoriens mest intäktsgenererande dataprogram, Google AdWords.

 • Mall för Intressentanalys

  ”Den första uppgiften för att etablera en bra plattform för projektets kommunikation är därför att förstå projektets omgivning och att fatta beslut kring vilka grupperingar som projektet ska ta hänsyn till. Du behöver kartlägga och göra en ordentlig analys av projektets intressenter. Vilka blir berörda, vilka ska få besluta eller ha synpunkter på projektets leverans?” Mall för intressentanalys samt utdrag ur boken Projektkommunikation av Elisabeth Kamél.

 • Mall för Kommunikationsplan

  ”Beskriv i vilket syfte du behöver kommunicera med intressenterna och ta fram aktiviteter för det. Bedöm vilken typ av information som behövs, vilken kanal som är lämplig och hur ofta du ska kommunicera.” Elisabeth Kamél, Projektkliniken, ger här tips om hur du kan använda dig av en kommunikationsplan.

 • Personlig Effektivitet

 • Introduktion till personlig effektivitet

  Vi vet att vi inte kan göra allting samtidigt. Ändå är vi många med små optimister inom oss som säger att just vi kan få allting gjort – samtidigt.
  Vad får detta för konsekvenser?
  Vi blir flaskhalsar i organisationen, vår goda vilja att få allting gjort gör, tyvärr, att det tar längre tid innan uppgifter blir utförda. I värsta fall innebär det också att de som är beroende av vårt resultat inte heller får sitt arbete utfört i tid. I allra värsta fall skapar det också negativ stress och vi kommer hem från jobbet trötta, med mindre energi för andra viktiga saker i vår vardag.

  Med en upplevt full kalender blir vi också mindre positiva till nya direktiv, förändringar och tappar förmågan att ta initiativ. Hur löser vi detta och går från negativ optimism till effektiv realism?
  Hillevi Cederberg har under många år effektiviserat organisationer och hjälpt medarbetare såväl som ledare att få ihop kalendern, arbetet och livet.
  - Med målsättningen att bli så hållbart effektiv som möjligt.
  Med utgångspunkt i modern hjärnforskning har Hillevi sammanställt en introduktion till hur du kan bli mer effektiv och leda dig själv.

 • Planeringsmodell - Effektiv Planering

  Planeringsmodell för en effektivare vardag; strukturera, systematisera och få mer gjort på mindre tid. Hillevi Cederberg ger här en enkel och pedagogisk modell för hur du planerar din vardag.

 • Kravhantering

 • Från behov till krav

  Astrakanläraren Peter Junermark berättar om hur man kopplar krav till verksamhetsmodellen och därigenom får spårbarhet.

 • Kommunikation

 • Facilitering - led effektiva möten - ladda hem tips från workshopledare

  Många av oss tillbringar mycket tid i möten. Men är tiden väl investerad? Knappast om mötet inte förberetts ordentligt! Hur gör man det då? Här bjuder vi på några enkla tips om mötesledning.

 • Övrigt

 • The Worlds Shortest Marketing Plan

  Ladda hem "The Worlds Shortest Marketing Plan".

  Författare är Astrakans Kelly Odell (www.astrakan.se/kelly) som har lång erfarenhet av marknadsföring, bland annat som marknadsdirektör för TeliaSonera-koncernen och europeisk marknadschef för Whirlpool.

 • Astrakanmetoden eller "Management by making sense"

  Hans Willars, Astrakanprofil och pensionerad (men synnerligen aktiv) kollega, myntade begreppet ”Management by making sense”. Han funderade mycket på meningsfullhet som drivkraft hos individer och organisationer. I detta dokument ger han sin syn på Astrakanmetoden i ljuset av ett halvsekels utveckling av olika managementteorier.

 • En annorlunda visionsformulering

  Det här skrevs ursprungligen för att på ett lättillgängligt sätt tydliggöra ett antal centrala frågeställningar inför en försvarsmaktsupphandling av standardprogramvara för data warehouse. Textens syfte är att frammana en relevant diskussion.

  Sättet att skriva, "Jan Guillou-form", gör det möjligt att belysa komplexa frågeställningar utan att behöva motivera ställningstaganden och fördjupa sig i underliggande principer.

  Denna enkla text börjar utanför problemet, för att ge berättelsen en ram. Läggs ramen rätt, kan den sporra till sidoordnat, kreativt tänkande. Av samma anledning har löpande en hel del helt ovidkommande stoff förts in (Mattinens teori om hjärnans funktion) och såväl dåvarande projektledaren som en av konsulterna (lättigenkännlig som författaren själv) är synliga
  personer i skildringen (diverse teori kring haloeffekt). Skrivningen speglar varför projektet lyckades (motivationsdrivande).

 • Tänk om väggarna kunde tala

  Vår lärare Petter Norman reflekterar över Astrakanmetoden. Läs och begrunda!

 • Astrakanmetoden i ett nötskal

  Ladda hem vår lärare Peter Normans lättillgängliga sammanfattning "Astrakanmetoden på nolltid"

  Du får en introduktion till Astrakanmetodens fundament samt bakomliggande teoretiska och filosofiska grund.
  Och, framför allt berättar Petter om vad som är viktigt för att nå effekt i form av nyttor för verksamheten.
  Du kommer att förstå att färger och symboler är det minst viktiga i Astrakanmetoden.

 • Tio Budord för ledare

 • Missförstå mig rätt

 • Förändringens Tio Budord

 • Vinna/Vinna - en förutsättning för framgång

 • Arbetsglädje - i nöd och lust

 • The human side of leadership