Sitter sladden i? Frågar tjejen på telefonsupporten. Jodå, frågan måste ställas då även en genomsnittsklåpare som jag kan missa självklarheter som att slå på strömmen till någon pryl. Men, så skulle det inte behöva vara!

Søren Ravnskovs krönika i Computer Sweden den 23 maj

Vid stopp i vanliga leveranskedjor får vi normalt reda på orsaken, vad som behöver göras, av vem och när det blir gjort. Kanske måste vi fixa det själva, men vi får åtminstone reda på vad.
Elektroniska leveranskedjor är en bra liknelse då vi pratar om tjänster via datorn. Men då det strular saknas vanligen användbar information om var det strular, vad som behöver göras, samt vem eller vad som kommer att fixa strulet och när.
Ett exempel: Jag kommer inte ut på nätet och får bara meningslösa felmeddelanden, ringer supporten för att få hjälp eller besked och får där kontakt med en supporttekniker efter 20 minuter.
Hon ställer en ziljon frågor, ber mig koppla förbi wlan-routern, vänta 20 minuter för att få en ny ip-adress, samt ringa igen om det inte hjälpte. Efter 20 minuter har jag åter surf, kopplar tillbaks routern och kör ett program som följde med för automatisk konfiguration. Klappat och klart, men en timme åt pepparn.
Problemet var alltså routern som var felkonfigurerad (hur den nu blivit det), men det borde den kunna tala om för datorns wlan-kort, som skickar det vidare till Windows webbläsare som meddelar att routern inte får kontakt med kabelmodemet och ber mig köra konfigurations­programmet, alternativt drar igång det själv. Hur svårt kan det vara?
Det finns bra exempel på fixa-till-protokoll, dock ofta begränsade till att hantera prylar från samma leverantör. På jobbet meddelar skrivaren att ett papper fastnat och visar på displayen vilken lucka jag ska öppna för att ta bort det. Supereffektivt!
Tekniken blir komplexare med fler komponenter från olika leverantörer inblandade. Saas, program som tjänster på nätet, soa och andra trender driver denna utveckling, men jag ser ingen som driver utvecklingen mot modernare och standardiserad felhantering.
Utan standardiserade protokoll för att upptäcka, återrapportera och åtgärda fel i allt komplexare beroendekedjor är risken stor för galopperande kostnader och tidsförluster. Ska våra verksamheter ha någon nytta av den tekniska utvecklingen får leverantörerna allt ta sig i kragen och komma överens om gemensamma lösningar på problemet.

Søren Ravnskov, vd
010-588 60 21

Läs krönikan hos Computer Sweden